sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Tăng Huy Tâm
Giám Đốc KD - 0908.400.111

-

-

-

Chia sẻ lên:
Khay KV 220

Khay KV 220

Mô tả chi tiết

 Kích thước : (30,5 x 17,5 x 3,0) cm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Khay BT7/5L
Khay BT7/5L
Khay KV 220
Khay KV 220