sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Tăng Huy Tâm
Giám Đốc KD - 0908.400.111

-

-

-

Chia sẻ lên:
Khay BT7/5L

Khay BT7/5L

Mô tả chi tiết

 Kích thước : (20,2 x 18,4 x 2,8) cm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Khay BT7/5L
Khay BT7/5L
Khay KV 220
Khay KV 220