sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Tăng Huy Tâm
Giám Đốc KD - 0908.400.111

-

-

-

Hàng tiêu dùng

Hộp xôi tháp
Hộp xôi tháp
Chén nhựa
Chén nhựa
Dĩa hột xoài
Dĩa hột xoài
Dĩa tròn
Dĩa tròn
Muỗng nhựa
Muỗng nhựa
Hộp xôi nhật
Hộp xôi nhật
Nắp ly phi 95
Nắp ly phi 95
Hàng tiêu dùng
Hàng tiêu dùng
Tô nhựa PP và Nắp
Tô nhựa PP và Nắp
Hộp xôi nhỏ
Hộp xôi nhỏ
Hộp đựng vịt nhỏ và vịt lớn
Hộp đựng vịt nhỏ và vịt lớn
Chén nhựa PP và Nắp
Chén nhựa PP và Nắp
Hộp xôi vuông
Hộp xôi vuông
Ly nhựa 500ml
Ly nhựa 500ml
Hộp cơm
Hộp cơm
Ly nhựa 380ml, 450ml
Ly nhựa 380ml, 450ml