sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Tăng Huy Tâm
Giám Đốc KD - 0908.400.111

-

-

-

Khay nhựa HIPS

Khay BT7/2L
Khay BT7/2L
Khay M10
Khay M10
Khay A28
Khay A28
Khay A28
Khay A28
Khay BT7 4L
Khay BT7 4L
Khay BT715L PP
Khay BT715L PP
Khay BT715L PP
Khay BT715L PP
Khay DSV  1
Khay DSV 1

Khay nhựa xốp

Khay MK 458
Khay MK 458
Khay Buterfly 180
Khay Buterfly 180
Khay xốp Argentina
Khay xốp Argentina
Khay ORD 489
Khay ORD 489

In offset

In offset
In offset
In offset
In offset
In offset
In offset
In offset
In offset

Hàng tiêu dùng

Hộp cơm
Hộp cơm
Chén nhựa
Chén nhựa
Dĩa hột xoài
Dĩa hột xoài
Dĩa tròn
Dĩa tròn
Muỗng nhựa
Muỗng nhựa
Nắp ly phi 95
Nắp ly phi 95
Hộp xôi tháp
Hộp xôi tháp
Ly nhựa 380ml, 450ml
Ly nhựa 380ml, 450ml
Hộp xôi nhật
Hộp xôi nhật
Tô nhựa PP và Nắp
Tô nhựa PP và Nắp
Hộp đựng vịt nhỏ và vịt lớn
Hộp đựng vịt nhỏ và vịt lớn
Chén nhựa PP và Nắp
Chén nhựa PP và Nắp
Hộp xôi vuông
Hộp xôi vuông
Ly nhựa 500ml
Ly nhựa 500ml